אלי גימון


אלי גימון

חבר באגודה לידידות ישראל יפן ב-30 השנים האחרונות, ומעריץ נלהב של התרבות היפנית.

פרופסור ליזמות ואסטרטגיה עסקית.


Membership
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

TEL:

FAX:

+972-3-5164748

ADDRESS:

29 HaMered St, P.O.B. 43, Tel Aviv 6812511

EMAIL:

FOLLOW US:

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn