אלי לנצמן


אלי לנצמן

יושב ראש של כבוד באגודה לידידות ישראל יפן.

ממייסדי האגודה לידידות ישראל יפן ושימש בתפקיד יושב ראש שנים רבות.

פרופסור במחלקה ללימודי יפן בטכניון.


Membership
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

TEL:

FAX:

+972-3-5164748

ADDRESS:

29 HaMered St, P.O.B. 43, Tel Aviv 6812511

EMAIL:

FOLLOW US:

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn