November 13, 2017

אריה קוץ

יושב ראש האגודה לידידות ישראל יפן

המשימה העיקרית של האגודה לידידות ישראל יפן היא להביא את התרבות היפנית אל הקהל הישראלי.

לכול אחד מחברי האגודה לידידות ישראל יפן קיים קשר שונה ליפן; עבור כמה מהם, התרבות היפנית היא חלק משגרת העסקים היומיומית. עבור אחרים, השתייכותם והקשר שלהם ליפן נוצרו מתוך תחומי עניין אישיים, בין אם חוו או טרם חוו את יפן עצמה. עבודתנו המשותפת בהנגשה וקידום התרבות היפנית בישראל תורמת לחברינו, כמו גם לאחרים...

Please reload

TEL:

FAX:

+972-3-5164748

ADDRESS:

29 HaMered St, P.O.B. 43, Tel Aviv 6812511

EMAIL:

FOLLOW US:

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn